تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور

به گزارش کوردپیام، جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تغییر ساعت کاری ادارات گفت: پیرو بند ۴ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ و مطابق بند ۲ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ و بخشنامه شماره ۴۵۰۸۴ مورخه ۱۴۰۲٫۰۳٫۸ وزیر محترم کشور؛ کلیه ادارات، […]

به گزارش کوردپیام، جعفر ذوالفقاری معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان غربی درخصوص تغییر ساعت کاری ادارات گفت: پیرو بند ۴ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت۶۱۰۱۱ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۸ و مطابق بند ۲ مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۷۴۳/ت۵۹۷۹۰ مورخه ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۴ و بخشنامه شماره ۴۵۰۸۴ مورخه ۱۴۰۲٫۰۳٫۸ وزیر محترم کشور؛ کلیه ادارات، دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی مکلفند موارد ذیل را در دوره گرم سال (۱۵ خرداد لغایت ۱۵ شهریور ۱۴۰۲) اجرا نمایند:

ساعات کاری کلیه دستگاه های ذکر شده از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ لغایت ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ از ساعت ۶ صبح لغایت ۱۳ ظهر ابلاغ شد.