تصویری زیبا از رنگین کمان دیروز یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ در آسمان گرده‌بن پیرانشهر که توسط یکی از مخاطبان کوردپیام ارسال شده است

📷تصویری زیبا از رنگین کمان دیروز یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ در آسمان گرده‌بن پیرانشهر که توسط یکی از مخاطبان کوردپیام ارسال شده است. یاسین حسنلویی

📷تصویری زیبا از رنگین کمان دیروز یکم اردیبهشت ۱۴۰۲ در آسمان گرده‌بن پیرانشهر که توسط یکی از مخاطبان کوردپیام ارسال شده است.

یاسین حسنلویی