تصویرى از قدیمی ترین خودروی ساخته شده جهان

تصویرى از قدیمی ترین خودروی ساخته شده جهان که ۱۲۷ سال قدمت دارد و در یک مزایده در سال ٢٠١١ در ایالات پنسلوانیاى آمریکا به قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت. ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌ ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌  ‌‌‌‎‌

تصویرى از قدیمی ترین خودروی ساخته شده جهان که ۱۲۷ سال قدمت دارد و در یک مزایده در سال ٢٠١١ در ایالات پنسلوانیاى آمریکا به قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به فروش رفت.

‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌ ‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌ 

‌‌‌‎‌