تصاویر: شگفت انگیزترین نقاشی چهره زن !

این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است.           به گزارش کردپیام به نقل از ملت ایران ؛ این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است. کشیدن این نقاشی زیبا ۲۰۰ ساعت زمان برده است.    

این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است.

 

 

 

 

 

به گزارش کردپیام به نقل از ملت ایران ؛ این نقاشی شگفت انگیز با مداد توسط هنرمند ایتالیایی DiegoKoi کشیده شده است. کشیدن این نقاشی زیبا ۲۰۰ ساعت زمان برده است.