تریلی و کامیون های باری، بلای جان پیرانشهری ها

به گزارش کوردپیام،  با توجه به مرزی بودن شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ، روزانه شاهد تردد تعداد بیشمار تریلی ، کامیون های باری و ماشین های ترانزیتی در مسیر های این شهرستان هستیم که این امر میطلبد مسئولین برای استفاده بهینه از ظرفیت این حجم از خودرهای عبوری چاره ای اندیشیده و قوانین […]

به گزارش کوردپیام،  با توجه به مرزی بودن شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ، روزانه شاهد تردد تعداد بیشمار تریلی ، کامیون های باری و ماشین های ترانزیتی در مسیر های این شهرستان هستیم که این امر میطلبد مسئولین برای استفاده بهینه از ظرفیت این حجم از خودرهای عبوری چاره ای اندیشیده و قوانین را به نفع شهرستان و مردم مرزدارش سوق دهند‌.

تخریب جاده ها ، خیابان های داخل شهر ، عدم اخذ عوارض تردد ، ایجاد ترافیک بعضا سنگین ، عبور در ساعات پایانی شب تا صبح از داخل شهر که آسایش و آرامش را از شهروندان سلب نموده ، آلودگی هوا و محیط زیست و … باعث شده است که این امر به یکی از مهمترین مطالبات مردم تبدیل شود .

مسئولین شهرستان می توانند با ایجاد ساز و کارهای اساسی مانع از آسیب های دیگر شوند .

انتظار می رود ادارات مربوطه پاسخ قانع کننده ای به این مطالبه عمومی داشته باشند یا در راستای رفع مشکلات موجود اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار دهند .

انتهای پیام/