تداوم شرایط پایدار جوی طی چند روز آینده در بیشتر نقاط استان/ افزایش نسبی دما از امروز

عبدالرحمن ابراهیمی رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با بیان اینکه طی چند روز آینده در بیشتر نقاط استان شاهد هوایی آرام و ساکن خواهیم بود ، گفت: پدیده غالب در بیشتر نقاط به سبب هوای سرد اشباع شده و سکون آن، مه آلودگی و وارونگی دما، به ویژه در ساعات […]

عبدالرحمن ابراهیمی رئیس اداره هواشناسی سینوپتیک شهرستان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام با بیان اینکه طی چند روز آینده در بیشتر نقاط استان شاهد هوایی آرام و ساکن خواهیم بود ، گفت: پدیده غالب در بیشتر نقاط به سبب هوای سرد اشباع شده و سکون آن، مه آلودگی و وارونگی دما، به ویژه در ساعات اولیه صبح خواهدبود.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به برودت هوا و پایداری جو، همچنان در نقاط پر جمعیت شهری و صنعتی، افزایش آلاینده های جوی همراه با کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

ابراهیمی در پایان گفت: همچنین یخبندان و کاهش دما تداوم خواهدداشت ولی از امروز چهارشنبهشنبه افزایش نسبی دما رخ خواهدداد که این افزایش در طول روز بیشتر احساس خواهدشد.