تب طلا + تصاویر

این روزها تب طلا همه دنیا را گرفته است، ماده ای که درخش اش هوش از سر خیلی ها می رباید. به گزارش کرد پیام  به نقل از فارس؛ تصاویر زیر مربوط به مراحل تولید شمش طلا در اکارگاه طلا سازی در وین تریش است.                     […]

این روزها تب طلا همه دنیا را گرفته است، ماده ای که درخش اش هوش از سر خیلی ها می رباید.

به گزارش کرد پیام  به نقل از فارس؛ تصاویر زیر مربوط به مراحل تولید شمش طلا در اکارگاه طلا سازی در وین تریش است.