تا پایان امسال ۶کیلومتر دیگر از محور تمرچین نقده دوبانده میشود

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در راستای بهسازی و توسعه مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی تمرچین و تسهیلا تردد زائران اربعین حسینی عملیات راهسازی در ۶ قطعه از محور حیدرآباد به پیرانشهر در دست اجراست. به گزارش کوردپیام،  سید محسن حمزه‌لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی […]

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: در راستای بهسازی و توسعه مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی تمرچین و تسهیلا تردد زائران اربعین حسینی عملیات راهسازی در ۶ قطعه از محور حیدرآباد به پیرانشهر در دست اجراست.

به گزارش کوردپیام،  سید محسن حمزه‌لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی، در بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از آماده‌سازی زیرساخت‌های مسیر زائران اربعین حسینی، با اشاره به توجه ویژه این اداره کل برای توسعه مسیرها منتهی به پایانه مرزی تمرچین و سهولت تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: اجرای عملیات راهسازی در ۴۳ کیلومتر از محور حیدرآباد تا پیرانشهر در حال انجام است.

وی ادامه داد: محور حیدرآباد – نقده به طول کلی ۱۹ کیلومتر بوده که طی سال های گذشته ۷.۵ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده و تا پایان فصل کاری امسال ۷ کیلومتر دیگر از این محور زیر بار ترافیک می رود.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: محور نقده – پیرانشهر به طول کلی ۴۱ کیلومتر بوده که ۹.۵ کیلومتر از آن طی سال های گذشته تبدیل به بزرگراه شده است.

حمزه‌لو بیان کرد: طول باقی مانده این محور نیز ۳۱.۵ کیلومتر است و تا اربعین امسال نیز ۱۲.۵ کیلومتر از محور نقده – پیرانشهر به اتمام رسیده و زیربارترافیک می رود.

وی افزود: در مجموع در کل ۶ قطعه به طول ۴۷ کیلومتر، عملیات اجرایی در دست اجراست که اربعین امسال ۱۹.۵ کیلومتر آن زیربارترافیک می رود تا زمینه سهولت تردد زائران اربعین حسینی را فراهم کند.