پیشمرگان کرد مسلمان همیشه برای دفاع از کشور آماده شهادت هستند

ماموستا مصطفی محمودی در گفتگو با کوردپیام گفت: این کنگره یا اجلاسیه ای که فردا در مهاباد با عنوان پیشمرگان کرد مسلمان برگزار می شود، بسیار با اهمیت بوده و تقویت روحی است هم برای پیشمرگان و هم مردم کورد. وی اظهار کرد: پیشمرگان کورد مسلمان برای وطن، دین و حفاظت از ناموسشان آماده شهادت […]

ماموستا مصطفی محمودی در گفتگو با کوردپیام گفت: این کنگره یا اجلاسیه ای که فردا در مهاباد با عنوان پیشمرگان کرد مسلمان برگزار می شود، بسیار با اهمیت بوده و تقویت روحی است هم برای پیشمرگان و هم مردم کورد.
وی اظهار کرد: پیشمرگان کورد مسلمان برای وطن، دین و حفاظت از ناموسشان آماده شهادت هستند.
امام جمعه پیرانشهر افزود: بارها در این زمینه تاکید شده است که مسئولین نظام، مردم را وفادار به نظام نگه دارند و روحیه مردم را تقویت بکنند، همه مردم بسیجی هستند، بسیج است که توانسته اقوام ایرانی را با هم متحد کند و با اتحادشان دشمن را در آن سوی مرزها بترساند.
ماموستا محمودی تصریح کرد: بسیج فقط در کشور های اسلامی صورت می گیرد، در کشور های غیر اسلامی نمی توانند مردم را بسیجی کنند، چون نیروی معنوی در آنها وجود ندارد و این یک امتیاز است برای نظام جمهوری اسلامی ایران که به آن توجه ویژه داشته باشد.