برگزاری یادواره پیشمرگان کرد مسلمان شمالغرب کشور در پیرانشهر

به گزارش کوردپیام: امروز ۱۰ مرداد ماه سالجاری یادواره پیشمرگان کرد مسلمان شمالغرب کشور با حضور سعید جلیلی و هزاران نفر از مردم پیرانشهر و شهرهای همجوار در سالن ۲۰۰۰ نفری این شهرستان برگزار شد.


به گزارش کوردپیام: امروز ۱۰ مرداد ماه سالجاری یادواره پیشمرگان کرد مسلمان شمالغرب کشور با حضور سعید جلیلی و هزاران نفر از مردم پیرانشهر و شهرهای همجوار در سالن ۲۰۰۰ نفری این شهرستان برگزار شد.