برگزاری محافل قرآنی با حضور کاروان قرآنی سفیران نور در پیرانشهر

به گزارش کوردپیام:

به گزارش کوردپیام: