بررسی شکایت از کشورهای تحریم کننده دارو

کردپیام: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد که موضوع شکایت از کشورهای تحریم کننده دارو به سازمان بهداشت جهانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. دکتر رسول خضری با اشاره به تحریمهای همه جانبه ایران از سوی استکبار جهانی افزودند: به رغم اینکه هیچ گاه داروها مشمول تحریم […]

کردپیام: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد که موضوع شکایت از کشورهای تحریم کننده دارو به سازمان بهداشت جهانی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

دکتر رسول خضری با اشاره به تحریمهای همه جانبه ایران از سوی استکبار جهانی افزودند: به رغم اینکه هیچ گاه داروها مشمول تحریم نمی شود اما در تحریمهای اعمال شده علیه کشور ما ، دارو از جمله مهم ترین کالاهای تحریم شده از سوی کشورهای تحریم کننده است.

وی افزود: موضوع شکایت از کشورهای تحریم کننده به سازمان بهداشت جهانی در جلسه آینده کمیسیون بهداشت مجلس مطرح می شود و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس خاطرنشان کرد: امروزه بیماران خاص ما و از جمله بیماران سرطانی با مشکل دارو مواجه هستند و تحریم دارو از سوی دشمنان جمهوری اسلامی به رغم ادعای آنها در خدمت به بشریت ، جنایت علیه بشریت به شمار می رود.

منبع: روزنامه جوان