محمود زاده، نماینده مردم مهاباد:

برخی نهادها برای سرنوشت مردم فقط در چند ساعت تصمیم می گیرند!

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در توئیتی از رد سه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه گانه و قیر رایگان، انتقاد کرد.

به گزارش کوردپیام، محمودزاده نماینده مردم مهاباد و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‏‎مجلس دیگر در راس امور نیست!
از رد سه مصوبه (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شفافیت قوای سه گانه و قیر رایگان) که پس از روزها کار کارشناسی در مجلس به تصویب رسیده اند آن هم فقط طی جلسه چند ساعته در مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید متعجب شد!

‏زمانی که نهادهایی مانند:
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای عالی امنیت ملی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی فضای مجازی
هر کدام برای خودشان قانون وضع می کنند یا مانع تصویب آن می شوند! و برای سرنوشت مردم فقط طی چند ساعت تصمیم می گیرند! نباید تعجب هم کرد!