بازارچه بین المللی مرزی تمرچین پیرانشهر به روایت تصویر

بازارچه تمرچین در ۱۰ کیلومتری شهرستان پیرانشهر واقع شده که بیشترین صادرات ایران به کشور عراق را به خود اختصاص داده است.      

بازارچه تمرچین در ۱۰ کیلومتری شهرستان پیرانشهر واقع شده که بیشترین صادرات ایران به کشور عراق را به خود اختصاص داده است.

 

 

 

  • ارسال :