بارش های اخیر ۳ میلیون مترمکعب آب برای سد سیلوه بهمراه داشت

  رئیس اداره امور آب پیرانشهر طی گفتگو با خبرنگار کوردپیام گفت: تا امروز ششم فروردین ۱۴۰۳ طی بارش های خوبی که اخیرا شاهد آن بودیم به میزان ۳ میلیون مترمکعب آب به ذخیره پشت سد سیلوه اضافه شد که از فاصله کاهش آب را با مدت مشابه سال آبی قبل به ۴ میلیون مترمکعب […]

 

رئیس اداره امور آب پیرانشهر طی گفتگو با خبرنگار کوردپیام گفت: تا امروز ششم فروردین ۱۴۰۳ طی بارش های خوبی که اخیرا شاهد آن بودیم به میزان ۳ میلیون مترمکعب آب به ذخیره پشت سد سیلوه اضافه شد که از فاصله کاهش آب را با مدت مشابه سال آبی قبل به ۴ میلیون مترمکعب رساند. 

پرچمی افزود. هم اکنون حجم آب 

 مخزن سد سیلوه به ۴۵,۵ میلیون مترمکعب رسیده است که ۵۵ درصد کل حجم این سد را تشکیل می دهد.