این گزارش تصویری تیتر ندارد / ۱۸+

تعداد شهدای حملات اخیر صهیونیست ها از ۱۰۰ شهید؛ و تعداد زخمی ها از ۸۲۰ نفر فراتر رفته است.               منبع: جنوب نیوز

تعداد شهدای حملات اخیر صهیونیست ها از ۱۰۰ شهید؛ و تعداد زخمی ها از ۸۲۰ نفر فراتر رفته است.

 

 

 

 

 

 

 

منبع: جنوب نیوز