اطلاعیه؛

اهالی مناطق تازه الحاق شده پیرانشهر به شهر جهت دریافت انشعابات برق، آب، گاز اقدام کنند

ساکنین مناطق که تازه به محدوده شهری الحاق شده اند، می توانند از فردا شنبه برای دریافت انشعابات به شهرداری پیرانشهر مراجعه کنند.

به گزارش کوردپیام، طی مصوبه جلسه استاندار آذربایجانغربی و بازدید از مناطق حاشیه شهر پیرانشهر، کلیه ساکنین این مناطق که تازه به محدوده شهری الحاق شده اند، می توانند از شنبه ۱٨ شهریور ماه سال جاری برای حل مشکل آب و فاضلاب، برق، گاز و خرید انشعابات به شهرداری پیرانشهر مراجعه و پس از تشکیل پرونده نصب به دریافت انشعاب از طریق ادارات مربوطه شهرستان اقدام نمایند.

 

خبرنگار: ابراهیم مولودی