انجام گاستروستومی موفق بوسیله آندوسکوپی در پیرانشهر

ماشاالله نادر رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت:  در سطح شهرستان پیرانشهر با همت متخصص داخلی دکتر فرهاد بهزادی دومین گاستروستومی بوسیله آندوسکوپی در شهرستان انجام شد. وی افزود: بیمارانی که سکته کرده و قدرت بلع ندارند و یا به هر دلیلی احتمال آسپیراسیون آنها وجود دارد می توانند از طریق […]

ماشاالله نادر رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت:  در سطح شهرستان پیرانشهر با همت متخصص داخلی دکتر فرهاد بهزادی دومین گاستروستومی بوسیله آندوسکوپی در شهرستان انجام شد.

وی افزود: بیمارانی که سکته کرده و قدرت بلع ندارند و یا به هر دلیلی احتمال آسپیراسیون آنها وجود دارد می توانند از طریق گاستروستومی آندوسکوپی را انجام دهند و نیاز به اعزام بیماران نخواهد بود.
دکتر نادر همچنین اضافه کرد: با توجه به چنین إمکانی در شهرستان ، این شهرستان توانمندی پذیرش بیماران از شهرهای همجوار اشنویه ، نقده و سردشت را دارد.