انتخاب تنها نماینده مدیران بیمارستانهای استان آذربایجانغربی از پیرانشهر

کاظمی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت:  ابوبکر نشاطی خرم  مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر بعنوان داور نظام ثبت تجارب مدیران سلامت و تنها نماینده استان آذربایجانغربی که موفق به کسب شرایط احراز داوری در سطح کشوری شد. دکتر مجید کاسیان زاده جانشین مدیر شبکه بهداشت […]

کاظمی مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت:  ابوبکر نشاطی خرم  مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر بعنوان داور نظام ثبت تجارب مدیران سلامت و تنها نماینده استان آذربایجانغربی که موفق به کسب شرایط احراز داوری در سطح کشوری شد.

دکتر مجید کاسیان زاده جانشین مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر گفت : از آنجائیکه تجربه مهمترین عامل در فراگیری قابلیتها مدیریتی است ، تجربه مدیریتی هر اقدام ، ماموریت یا پروژه اَی است که موجب إیجاد تغییر و یا ارتقاء در سطح عملکرد سازمان از طریق بکارگیری رویکردها ،شیوه ها و روشهای مدیریتی است.

دکتر کاسیان زاده افزود: وزارت بهداشت اهمیت ویژه اَی برای مسائل فوق قائل می باشد ، بدین منظور موفقیت ابوبکر نشاطی خرم ، افتخاری برای بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر می باشد.

ابوبکر نشاطی خرم مدیر بیمارستان امام خمینی (ره) گفت ؛ أهداف ثبت تجارب مدیران سلامت شامل : ١-حفظ  و ارتقاء دارایی های فکری ٢- کاهش هزینه های خطا و آزمون ٣- تبادل تجربه و دانش مدیریتی و إیجاد هم افزایی ۴- کمک به ارزیابی ، ارتقاء و انتصاب دوباره مدیران بیمارستانها می باشد

نشاطی خرم افزود : همایش مدیران بیمارستانهای انتخاب شده کشوری در ٢٣ مرداد ٩۶ در وزارت بهداشت و درمان برگزار گردید.