انتخابات شورای پیرانشهر و چالش قطبی سازی

به گزارش کوردپیام ؛ انتخابات شورای اسلامی شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برگزار میشود و چندیست که فعالیت تبلیغی کاندیداها بصورت حضور در جلسات شبانه، دعوتها و حتی گشت و گذار در خیابان و کوی و برزن دیده میشود. تا جایی که شماری از بزرگان عشیره و طایفه همپای کاندیداها […]

به گزارش کوردپیام ؛ انتخابات شورای اسلامی شهر همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت برگزار میشود و چندیست که فعالیت تبلیغی کاندیداها بصورت حضور در جلسات شبانه، دعوتها و حتی گشت و گذار در خیابان و کوی و برزن دیده میشود.

تا جایی که شماری از بزرگان عشیره و طایفه همپای کاندیداها با دق الباب منازل آشنا و غیر آشنا، از مردم درخواست کرده اند تا رای خود را به نفع کاندیدای مورد نظر خود به صندوق بیندازند.

این روش تبلیغی مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز توامان با پروژه غذا در برابر رای محافل بزم آرایی آراسته شده است. تردیدی نیست که اینگونه رفتار با ذات مشارکت آگاهانه در تعارض است و متاسفانه تاکنون باعث پسرفت و عقب ماندگی شهرمان در همه ابعاد شده است.

اما جدای از این آفت اجتماعی( سیستم عشیره ای) اکنون افرادی که خود را سوپرمن! می نامند با کوبیدن بر طبل شکاف توسعه در مناطقی چون کهنه خانه و شین آباد سعی دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند. کمی مطالعه و پیگیری وضعیت این طیف از کاندیداهای محترم، که غالبا دستی بر معامله زمین و املاک بخصوص در مناطق محروم و غیر محدوده داشته اند نشان میدهد که هم اکنون این پدیده را به شگردی برای جلب نظر ساکنان این مناطق تبدیل کرده اند. واقعیت آنست که کمبودها و نارساییها فقط مختص یک منطقه خاص نبوده، بلکه همه شهر از نبود سیستم مدیریت صحیح و سالم و شفاف رنج میبرد و انچه بیش از همه بر این مسئله تاثیرگذاشته است عدم پیگیری جدی مطالبات مشروع و قانونی شهروندان در دوره های قبل بوده است. آنچە واضح و مشخص است هر کسی که اندک ٱشنایی باوضعیت تاسف بار این مناطق داشته باشد، به حکم وجدان و شرف خواسته ها و نیازهای شهروندان این مناطق را از یاد نخواهد برد.

مداوای زخمها و آلام شهروندان عزیز کهنە خانە، شین آباد و مناطق کمتر توسعه یافته تنها با درایت و پیگیری مجدانە شوراها و شهرداری و همکاری عموم مردم امکانپذیر است و تحریک احساسات مردم نجیب این مناطق هیچ دردی را مداوا نخواهد کرد. در پایان مردم بزرگوار پیرانشهر اجازه نخواهند داد تا شهرمان به چند منطقه جدا از هم تقسیم گردد و کوبیدن بر طبل قطبی سازی جز خسران و پشیمان همگان هیچ سودی نخواهد داشت.

هەژار آریانفر