افزایش ترانزیت کالا از پایانه مرزی تمرچین در پیرانشهر

  به گزارش کوردپیام، مدیر پایانه مرزی تمرچین از افزایش بالغ بر ۴٠٠ درصدی ترانزیت خروجی کالا و از افزایش بیش از ٢٠٠ درصدی ترانزیت ورودی کالا از پایانه مرزی تمرچین طی ١٠ ماهه گذشته از سال ١۴٠٢ خبر داد.    محمد رضایی مدیر پایانه مرزی تمرچین با اشاره به افزایش آمار ترانزیت کالا از […]

 

به گزارش کوردپیام، مدیر پایانه مرزی تمرچین از افزایش بالغ بر ۴٠٠ درصدی ترانزیت خروجی کالا و از افزایش بیش از ٢٠٠ درصدی ترانزیت ورودی کالا از پایانه مرزی تمرچین طی ١٠ ماهه گذشته از سال ١۴٠٢ خبر داد.

 

 محمد رضایی مدیر پایانه مرزی تمرچین با اشاره به افزایش آمار ترانزیت کالا از پایانه مرزی تمرچین گفت: در ١٠ ماهه گذشته از سال جاری آمار ترانزیت خروجی کالا با تردد ٩ هزار ۵٨٠ دستگاه نسبت به سال گذشته ۴٠۶درصد، و آمار ترانزیت ورودی کالا با تردد ۶ هزار ۶۴٠ دستگاه نسبت به سال گذشته ٢٢١درصد افزایش یافته است.

 

رضایی یادآور شد: در سال گذشته تنها یک هزار و ٨٩٢ دستگاه به عنوان ترانزیت خروجی و ٢ هزار و ۶۴ دستگاه به عنوان ترانزیت ورودی از پایانه مرزی تمرچین تردد کرده بودند.

 

مدیر پایانه مرزی تمرچین افزود: در قسمت مسافری نیز عبور و مرور از پایانه مرزی تمرچین افزایش چشمگیری داشته است بطوریکه تردد مسافر از این پایانه مرزی به ٧۶٢ هزار و ۴۵٧ نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٩٣ هزار و ١٩۴ نفر افزایش یافته است.