اعلام خبر حذف تفاله و قند چغندرکاران مسئولان کشوری را به پیرانشهر کشاند

به گزارش کوردپیام، اعلام خبر اخیر سندیکای کارخانه داران چغندرقند برای حذف تفاله و قند کشاورزان حاشیه ساز شد. سندیکای کارخانه داران چغندرقند مصوبه ای را می خواستند اجرا کنند که حق و حقوق کشاورزانی پایمال میشد که با بیل و کلنگ برای نان شکم بچه هایشان شب و روز در حال دست و پا […]

به گزارش کوردپیام، اعلام خبر اخیر سندیکای کارخانه داران چغندرقند برای حذف تفاله و قند کشاورزان حاشیه ساز شد.

سندیکای کارخانه داران چغندرقند مصوبه ای را می خواستند اجرا کنند که حق و حقوق کشاورزانی پایمال میشد که با بیل و کلنگ برای نان شکم بچه هایشان شب و روز در حال دست و پا زدن هستند حقی که از ابتدای تاسیس کارخانه های قند در ایران وجود داشته است.

در این مورد کشاورزان با ارسال عکس هایشان به خبرگزاری کوردپیام، مبنب بر اعلام نارضایتی از وضعیت موجود خوشبختانه ورق به نفع کشاورزان در حال زدن است بدین ترتیب  جلسه پیگیری وضعیت حذف حقوق کشاورزان در خصوص قند و تفاله که از ابتدای تاسیس کارخانه های قند کشور به ازای هر تن ۵۰ کیلو تفاله و ۵ کیلو قند بود که قبلا به ۲۰ کیلو تفاله و ۲ کیلو قند تقلیل یافته بود با اعلام اخیر سندیکای کارخانه داران قند این مقدار کم را نیز حذف نموده بودند.

که با پیگیریهای نماینده خبرگان کشاورزی و نظام صنفی و نماینده مجلس شورای اسلامی پیرانشهر درروز چهارشنبه یکم شهریور ماه در تهران در محل وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داده شد که در راستای همین موضوع دیروز سوم شهریور مسئول کشت چغندروزارت جهاد کشاورزی دکتر یزدانی همراه با مهندس دارا مسئول زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آ.غ ضمن بازدید از مزارع چغندرقند شهرستان پیرانشهر بازدید کردند

در خاتمه جلسه ای با حضور مهمانان و کشاورزان و مدیر جهاد کشاورزی در محل مزارع برادران شیخا که نقش اصلی در جهت رفع این مشکل کشاورزان داشته اند، تشکیل که ضمن بررسی مشکلات و ارائه راه کارهای لازم قول مساعد در خصوص پی گیری موضوع برقراری قند و تفاله کما فی السابق  از سوی یزدانی داده شد.