اعتصاب کولبران پیرانشهری در نقطه صفر مرزی +تصاویر

به گزارش کوردپیام: کولبران که چشم به راه بیمه و کم کردن بار مشکلات معیشتی، ایجاد کاری شرافتمندانه سوای کولبری از طرف مسئولین بودند. امروز نه اینکه باری از دوش آنها برداشته نشده بلکه بار بر دوش آنها سنگین تر و درآمد آنها کمتر شده است. امروز در معبر مرزی تمرچین پیرانشهر کولبران در اعتراض […]

به گزارش کوردپیام: کولبران که چشم به راه بیمه و کم کردن بار مشکلات معیشتی، ایجاد کاری شرافتمندانه سوای کولبری از طرف مسئولین بودند. امروز نه اینکه باری از دوش آنها برداشته نشده بلکه بار بر دوش آنها سنگین تر و درآمد آنها کمتر شده است.
امروز در معبر مرزی تمرچین پیرانشهر کولبران در اعتراض به کم کردن کرایه حمل بار لاستیک خودرو از طرف صاحبان بار که همان دلالان سرمایەداران شهرهای دیگر هستند دست به اعتصاب زدند و حاضر به کار با این مبلغ نشدند.

این در حالیست که این دلالان می خواهند از دو جانبه سودمند شدن به ‌مثلث اجعاف به کارگر و کولبر نیز برسند، به صورتی که هم از مجوز ( که هیچ مبنای قانونی ندارد) بهرەمند و هم از سرمایەگذار متنفع و هم در این میان چیزی از کولبر با پایین آوردن هزینه حمل بار به جیب بزند!!!
مسئولین، مردم مرزنشین پیرانشهر و کولبران را دریابید!