اسب‌ها همچنان قربانی مواجهه قاچاقچیان و مرزبانی

به گزارش کوردپیام: طی ماه گذشته ده‌ها اسب باربر، در نتیجه مواجهه قاچاقچیان با ماموران مرزبانی ناجا کشته شدند. متاسفانه سال‌هاست که چارپایانی چون اسب، قربانی قاچاق کالا در مناطق مرزی شده و پس از آنکه در سرما و گرما برای حمل کالاهای سنگین از مناطق صعب‌العبور، مورد بهره‌کشی قاچاقچیان قرار می‌گیرند سرانجام در مواجهه ماموران […]

به گزارش کوردپیام: طی ماه گذشته ده‌ها اسب باربر، در نتیجه مواجهه قاچاقچیان با ماموران مرزبانی ناجا کشته شدند.

متاسفانه سال‌هاست که چارپایانی چون اسب، قربانی قاچاق کالا در مناطق مرزی شده و پس از آنکه در سرما و گرما برای حمل کالاهای سنگین از مناطق صعب‌العبور، مورد بهره‌کشی قاچاقچیان قرار می‌گیرند سرانجام در مواجهه ماموران مرزبانی ناجا با قاچاقچیان به ضرب گلوله کشته می‌شوند. فعالان محیط زیست و نمایندگان مجلس بارها تبعات اجتماعی و بهداشتی این کشتار را برشمرده و با اشاره به اینکه رها شدن این لاشه‌های خون‌آلود در طبیعت علاوه بر تخریب وجهه کشورمان، به آلوده شدن محیط زیست و منابع آب منجر خواهد شد هشدار داده‌اند.

توقیف و به مزایده گذاشتن اسب‌های قاچاقچیان و کوبران، راهکاری است که اجرای می‌تواند سرانجام خوبی برای اسب‌های قربانی قاچاق به شمار رود.

هرچند که با رسانه‌ای شدن فیلم‌ها و تصاویر کشتار اسب‌های باربر در نواحی مرزی و برشمردن تبعات اجتماعی و بهداشتی این اقدام، آمار کشتار چارپایان در مناطق مرزی به نحو ملموسی کاهش یافته اما انتظار میرود که راه چاره ای از طرف مسئولان امر اندیشیده شود تا بیشتر از این، این زبان بسته های بیگناه قربانی، بی مسئولیتی بعضی از مسئولان و قاچاقچیان نشوند، تا مسئولان زیر ساختی در زمینه اشتغال جوانان در این مناطق، علی الخصوص پیرانشهر فراهم نمایند، تا آن جوانانی که به این امر مشغول هستند در آنجا اشتغال یابند و بکارگیری شوند.