اسامی منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر پیرانشهر به همراه تعداد آرای اخذ شده

به گزارش کوردپیام ، شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر پیرانشهر به پایان رسیده است.بر اساس شمارش آرا صندوق های این شهرستان، افراد ذیل به شورای پنجم شهرستان پیرانشهر راه یافته اند.اسامی منتخبین شورای شهر پیرانشهر:۱. خالد حسن آقایی ۷۰۶۲۲. محمدزاهد محمدزادە اقدم ۴۰۸۳۳. جمال سعیدنیا ۳۹۸۸۴. نسرین قریشی ۳۹۴۶۵. صفر تفاخر ۳۷۳۹۶. حیدر […]

به گزارش کوردپیام ، شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر پیرانشهر به پایان رسیده است.

بر اساس شمارش آرا صندوق های این شهرستان، افراد ذیل به شورای پنجم شهرستان پیرانشهر راه یافته اند.

اسامی منتخبین شورای شهر پیرانشهر:

۱. خالد حسن آقایی ۷۰۶۲

۲. محمدزاهد محمدزادە اقدم ۴۰۸۳

۳. جمال سعیدنیا ۳۹۸۸

۴. نسرین قریشی ۳۹۴۶

۵. صفر تفاخر ۳۷۳۹

۶. حیدر سرشین ۳۷۱۲

۷. سید صلاح الدین طه زاده ۳۵۲۱