از ۱۵ اردیبهشت کوچ عشایر به ییلاقات شهرستان پیرانشهر آغاز خواهد شد

به گزارش کوردپیام، منگور کردستانی” معاون سیاسی فرمانداری پیرانشهر در جلسه ای که با حضور «مهندس ناجی» مدیر کل امور عشایر استان، بخشداران مــرکزی و لاجـان و مســئولین مرتبط شهرستان برگزار شد: موقعیت شهر پیرانـــشهر و نوار مرزی طولانی و تامین امنیت آن در جهت جلوگیری از قاچاق دام را موثر دانست و گفت: با […]

به گزارش کوردپیام، منگور کردستانی” معاون سیاسی فرمانداری پیرانشهر در جلسه ای که با حضور «مهندس ناجی» مدیر کل امور عشایر استان، بخشداران مــرکزی و لاجـان و مســئولین مرتبط شهرستان برگزار شد: موقعیت شهر پیرانـــشهر و نوار مرزی طولانی و تامین امنیت آن در جهت جلوگیری از قاچاق دام را موثر دانست و گفت: با توجه به افزایش قاچاق احشام طی سالهای گذشته که عشایر هم بصورت ناخداگاه بواسطه افراد ســودجو و فرصت طلب با آن درگیر می شوند لازم است دستگاهای ذیربط ورود جدی داشته باشند.

معـاون سیاسی فرمانداری در خصوص دامــــهای مازاد شهرستان هم گفت؛ با توجـــه به ورود دام و احـشام از شهـرهای هــمجوار به روشــها و بــهانه های مــختلف به پیرانشهر؛ حتما باید آسـیب شــناسی و بحثهای کارشـناسی در راستای جلوگیری از هر گـونه حوادث احتمالی دراین خصوص صورت گیرد.

مهندس ناجی” مدیر کل امور عــشایر استان هـــم استقلال اقتصادی، نیاز خانواده ها، تولید و مـــــواد غذایی در جامعه را به واسطه عشایر حائز اهـــمیت خواهند و پیرانشهر را بعنوان یکی از معبرهای قاچاق دام برشمرد که لازم است تدابیر کافی در این خصوص اندیشیده شود.

مدیر کل امور عشایری استان؛ در خـــصوص کـوچ عشایر گفت: بــرای تردد و انجــام کوچ عشایر داشـــتن مجوزات چرای دام از منابع طــبیعی یا کارت هویت از سازمان امور عشایری برای عشــایر شـرط اصــلی است که به غیر از این موارد؛ هیچ گونه مجوزی جهت تردد و کوچ عشایر وجود ندارد.

وی در خصوص جابــجایی احشام در بین شهر ها هم گفت: پلاک کــوبی دام ها صرفآ شرط مجوز جهت جابجایی و مانع از قاچاق دام نیست، برای جابجایی و حمل دام حتماً باید مجوزات کتبی لازم از ارگان های ذیربط گرفته شود تا با مشکلات توقیف دام ها مواجه نشوند.

پلاک کــوبی و انجام واکـسیناسیون دام ها، تــوزیع عـــادلانه سهمیــه آرد، ســوخت عـــشایر و نـــهاده های دامـــی در جهت بهره مندی صد درصدی دامــــداران به خصوص در فصل کوچ عشایر، تامین اعتبار برای مرمت و بهسازی راههای کوچ رو و آبشخورها، تلاش بــرای ایــجاد پنل های خورشیدی و تامین آب شرب سـیار در ییلاقات و….از دیگر موضوعاتی در این جلـــسه بود که جهت تامین آنها، مورد مطالبه قرار گرفت.

لازم به ذکر است در سطح شهرستان پیرانـــشهر طبق آمار رسمی، تعداد ۲۵۰۰ خانوار با ۱۲ هزار نفر جمعیت و حـدود ۳۴۰ هزار راس دام سبک وجــــود دارد کــه بصورت فصلی به ییلاقات شهرستان کــوچ می کـــنند. که امسال نیز مقرر شــده از ۱۵ اردیبـــهشت ماه کوچ عشایر به سمت ییلاقات آغاز شود.