اردوهای جهادی دانش آموزان بسیجی شهرستان پیرانشهر

به گزارش کوردپیام:  اردوهای جهادی ده روزه طرح هجرت(نقاشی و رنگ آمیزی مدارس، تفریحی و ورزشی) توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی‌ شهرستان پیرانشهر در قالب اردوی راهیان نور فصل رویش دانش آموزان بسیجی در اردوگاه شهید امینی مهاباد و سد حسنلوی نقده برگزار شد.

به گزارش کوردپیام:  اردوهای جهادی ده روزه طرح هجرت(نقاشی و رنگ آمیزی مدارس، تفریحی و ورزشی) توسط بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی‌ شهرستان پیرانشهر در قالب اردوی راهیان نور فصل رویش دانش آموزان بسیجی در اردوگاه شهید امینی مهاباد و سد حسنلوی نقده برگزار شد.