اجرای عملیات روکش آسفالت قطعه دوم محور هنگ‌آباد – بسطام بیک – قلات‌منگور پیرانشهر+تصاویر

به گزارش کوردپیام، اجرای عملیات روکش آسفالت قطعه دوم محور هنگ‌آباد – بسطام بیک – قلات‌منگور پیرانشهر

به گزارش کوردپیام، اجرای عملیات روکش آسفالت قطعه دوم محور هنگ‌آباد – بسطام بیک – قلات‌منگور پیرانشهر

جعفراخجسته