آیا مسئولین پیرانشهر در قضیه مردم منطقه گده کم کاری کردەاند؟

🎥 ببینید…// آیا مسئولین پیرانشهر کم کاری کردەاند؟ – گزارش کوردپیام برای جواب این سوال در خصوص خبری که روز گذشته با موضوع نحوه انتقال یک خانم بیمار به بیمارستان با کشیدن بر روی برف در یکی از روستاهای پیرانشهر بدلیل بسته بودن جاده روستایی در فضای مجازی منتشر شد… (رسانه مردمی کوردپیام ضمن اعلام […]

🎥 ببینید…//

آیا مسئولین پیرانشهر کم کاری کردەاند؟

– گزارش کوردپیام برای جواب این سوال در خصوص خبری که روز گذشته با موضوع نحوه انتقال یک خانم بیمار به بیمارستان با کشیدن بر روی برف در یکی از روستاهای پیرانشهر بدلیل بسته بودن جاده روستایی در فضای مجازی منتشر شد…

(رسانه مردمی کوردپیام ضمن اعلام بی طرفی در بازدید و سفر یک روزه گروه خبری خود به این منطقه و گفتگو با مردم و همچنین مسئولین مربوطه به بررسی واقعیت های این موضوع پرداخته است…)

IMG_3252

✍پایگاه خبری کوردپیام – منطقه موکریان

https://t.me/joinchat/AAAAAD7OW5JAzINYJaR6Yg