انجام گاستروستومي موفق بوسيله آندوسكوپي در پيرانشهر

ماشاالله نادر رئیس شبكه بهداشت و درمان پيرانشهر در گفتگو با کوردپیام گفت:  در سطح شهرستان پیرانشهر با همت متخصص داخلي دكتر فرهاد بهزادي دومين گاستروستومي بوسيله آندوسكوپي در شهرستان انجام شد. وي افزود: بيماراني كه سكته كرده و قدرت بلع ندارند و يا به هر دليلي احتمال آسپيراسيون آنها وجود دارد مي توانند از طريق گاستروستومي آندوسكوپي را انجام دهند و نياز به اعزام بيماران نخواهد بود. دكتر نادر همچنين اضافه كرد: با توجه به چنين إمكاني در شهرستان ، اين شهرستان توانمندي پذيرش بيماران از شهرهاي همجوار اشنويه ، نقده و سردشت را دارد.
© 2022 ارسال شده توسط  کلیه حقوق محفوظ است پایگاه خبری تحلیلی کوردپیام پیرانشهر