فیلمی زیبا و نادر از شناکردن خرگوش برای اولین بار در رودخانه پیرانشهر

فیلمی زیبا و نادر از شناکردن خرگوش برای ...
فیلمی زیبا از شناکردن خرگوش...
فیلم/ ورود پیکر ۶۶ شهید دفاع مقدس از ارو...
فیلم: قیچی برگردون فرانک ریبری...
فیلم/ افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شهرستا...
فیلم/ رونمایی از تیزر نمایش «پرسه های مو...