کرونا مفهوم جهاد را در ذهن تداعی کرد!

جهاد واژه‌ای عربی از ریشه ج-ه-د به معنای تلاش و کوشش و در اصطلاح دینی به تلاش و فعالیتی اطلاق می‌شود که در گام نخست شرک و بت پرستی را از میان برداشته و جامعه را بسوی ایمان به خدا سوق دهد.

سر تیتر اخبار

کرونا مفهوم جهاد را در ذهن تداعی کرد!...

زنده شدن صدای کوله بران تنها با مرگشان است به بهان...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها