پیرانشهر از نظر سرانه ورزشی در رتبه های آخر آذربایجان غربی قرار دارد

رئیس اداره ورزش و جوانان پیرانشهر گفت: بر اساس آمارهای موجود شهرستان پیرانشهر از نظر فضای سرانه ورزشی در رتبه آخر استان جای دارد.

سر تیتر اخبار

انتقاد نماینده پیرانشهر از دولت در بی‌توجهی به سام...

رئیس ورزش و جوانان پیرانشهر :

پیرانشهر از نظر سرانه ورزشی در رتبه های آخر آذربای...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها