ترکیه به مرزهای خود برگردد / کشته شدن مردم در منطقه به هیچ وجه قابل تحمل نیست

رئیس قوه قضائیه گفت: کشته شدن مردم در منطقه به هیچ وجه قابل تحمل نیست و کشور ترکیه باید هرچه سریعتر به مرزهای خود بازگردد.

سر تیتر اخبار

ترکیه به مرزهای خود برگردد / کشته شدن مردم در منطق...

افزایش ۱۰۴ درصدی تردد مسافر از مرز تمرچین پیرانشهر...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها