دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد

رئیس دانشگاه پیام نور پیرانشهر گفت: دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر بعد از گذشت ۱۹ سال از تاسیس آن، با پیگیری های مستمر طی دو سال گذشته در سه سطح شهرستان، استان و تهران از واحد به مرکز تبدیل شد.

سر تیتر اخبار

دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد

دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر به مرکز تبدیل شد...

فرماندار: متقاضیان مسکن ملی در پیرانشهر به ۶ هزار ...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها