۱۵۱ مصدوم و ۹ فوتی بر اثر تصادفات جاده ای طی سال جاری در شهرستان پیرانشهر

رئیس پزشکی قانونی پیرانشهر از ۱۵۱ مصدوم و 9 فوتی بر اثر تصادفات جاده ای طی سال جاری در این شهرستان خبر داد.

سر تیتر اخبار

روزانه نزدیک سه هزار نفر از مرز تمرچین تردد می‌کنن...

۱۵۱ مصدوم و ۹ فوتی بر اثر تصادفات جاده ای طی سال ج...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها