مرگ شهروند پیرانشهری با بازی نهنگ آبی تکذیب شد

مدیر بیمارستان امام خمینی پیرانشهر خبر منتشر شده در فضای مجازی در خصوص خودکشی جوان پیرانشهری در اثر بازی نهنگ آبی را تکذیب کرد.

سر تیتر اخبار

گزارش تصویری از اجرای برنامه های اولین روز تحصیلی...

پیام مشترک شورای اسلامی شهر پیرانشهر و سرپرست شهرد...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها