شهر سردشت هنوز هم با طرح هادی اداره می شود/ باعث شرمندگی است!

نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: شهر سردشت طرح جامع و تفصیلی ندارد و با طرح هادی اداره می‌شود و این بدین معناست نگاه به ساختار این شهر به مانند یک روستا بوده و این جای شرمندگی دارد.

سر تیتر اخبار

شهر سردشت هنوز هم با طرح هادی اداره می شود/ باعث ش...

کرونا بازار پیرانشهر را به تعطیلی کشاند...

آخرین ویدئو ارسالی

کردپیام در استان ها